یکتا الکترود

 

در بازار به عنوان الکترود 3 شناخته می شود، برای فلزات 5 میلی متر به بالا استفاده می شود. جوشکاری اتصالات معمولی ساختمان و مونتاژ کاری و جوش بدون برید گیکناره جوش از ویژگی این الکترود می باشد امپر متوسط بین 90 تا 120مورد نیاز دارد.

خواص و ویژگی ها

  جرقه وپاشش بسیارکم و نفوذ مناسب
  ظاهرجوش تمیزو صاف بدون بریدگی و گود افتادگی درکنار جوش
  شروع جوشکاری خوب و شروع مجدد آن بسیارراحت تر می باشد.

موارد مصرف

DIN STANDARD: st37.2 to st44.2 ; st37.0 to st52.0 ; st37.4 to st52.4 ; stE210 to stE360.7 ; stE210.7TM to stE360.7TM ; St35.8 to St45.8 ; HL; HLL;17MN4;GS-52. EN STANDARD: s235JR to s275JR ; P235T1 to P355T1 ; P235T2 to P235T2 ; L210 to L360NB ; L290MB to L360MB ; P235G1TH to P235GH ; P265GH to P295GH ASTM STANDARD: ASTM A36 a.A53 Gr.all;A106 Gr.A,B,C,A.135 Gr.A,B;A238 Gr.A,B,CD ; A366 ; A285 Gr.A,B,c;A500 Gr.A,B,C;A500 Gr.A,B,C;A570 Gr.30,33,36,40,45;A607 Gr.45;A668 Gr.A,B;A907 Gr.30,33,36,40;A935 Gr.46;A936 Gr.50 API 5. L Gr.B,X42-X46

تفاوت را با یکتـا تجربـه کنیـد